ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 8 ปี ในสายธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce ไม่ว่าจะเป็นด้านงานสอนและงานรับเป็นที่ปรึกษา ล้วนได้รับเกียรติและความไว้างใจจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงทำให้วีคอมเมิร์ซ มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับหลากหลายเจ้าของธุรกิจ ที่ต่างเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งมีทั้งประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ วีคอมเมิร์ซ เข้าใจเป็นอย่างดี ในการทำธุรกิจให้สำเร็จก็คือ การทำในสิ่งที่ตัวเองรัก ด้วยความรักในการเป็นที่ปรึกษาบวกกับความชำนาญแบบมืออาชีพที่มี จึงทำให้วีคอมเมิร์ซ เปิดให้บริการ “ที่ปรึกษาธุรกิจด้านออนไลน์” เพื่อคอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจกับกลุ่มธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ไม่เพียงแต่การให้คำปรึกษาในด้านธุรกิจ ทางวีคอมเมิร์ซได้ตะหนักถึงความสำคัญในบริการด้านอื่น ๆ ที่เป็นสิ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ด้านกฏหมาย ด้านการเงินหรือแม้แต่ด้านระบบการจัดส่งสินค้า ซึ่งบริการทั้งหมดเหล่านี้ทางวีคอมเมิร์ซได้ทำการศึกษาข้อมูลเพื่อทราบถึงความสำคัญของแต่ละส่วนงานเพื่อนำมาประยุกต์ให้เข้ากับหลากหลายธุรกิจที่เข้ามาปรึกษานั่นเอง อาทิเช่น ทางด้านกฎหมาย ด้วยผลิตภัณฑ์บางรายการมีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นทะเบียนของ สำนักงานองค์การอาหารและยา (อย.) ทางวีคอมเมิร์ซก็จะให้การดูแลเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ผ่านเครื่องหมายรับรองตามที่กฏหมายกำหนดหรือด้านการเงินการลงทุน ด้วยความเข้าใจของทุกธุรกิจที่การลงทุนมีความแตกต่างกัน ทางวีคอมเมิร์ซ จึงได้มีการกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้งบทุนที่มีทำให้เกิดผลกำไรต่อธุรกิจมากที่สุด

ในส่วนด้านการจัดส่งสินค้า อีกหนึ่งกระบวนการที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ เพราะแม้ว่าราคาจะเป็นส่วนในการตัดสินใจต่อการซื้อ แต่ทางวีคอมเมิร์ซก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดส่งสินค้า ทางวีคอมเมิร์ซจึงมีบริการทางด้านการจัดส่ง เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้กับเจ้าของธุรกิจ อย่างน้อยก็เป็นการลดเวลาที่จะต้องออกไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วยตัวเอง บริการแบบครบวงจรของวีคอมเมิร์ซ จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น และทำให้คุณมีเวลาเหลือในการหาช่องทางต่อยอดธุรกิจ รวมถึงคุณจะมีเวลาในการท่องเที่ยวและจับจ่ายสินค้าได้อย่างสบายใจ

หากคุณกำลังมองหานักการตลาดมืออาชีพหรือที่ปรึกษาและนักเขียนแผนธุรกิจ วีคอมเมิร์ซ ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน